SOU 2005:081 Källan till en chans. Nationell handlingsplan

2928

Internationellt arbete - inriktning globala studier - Studera

För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA. CESAR – centrum för socialt arbete inrättades vid årsskiftet 2017/18 och värd för socionomprogrammet på Uppsala universitet. Det är en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö med ansvar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete. Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete. Program (grundnivå) Socionomprogrammet förbereder för socialt

  1. Sekretaresse dag 2021
  2. Snäckor inredning
  3. Spärra lagfart
  4. Limhamn vardcentral

Arbetsliv. Lediga jobb. Institutionen utlyser just nu tre lektorat - ett i socialt arbete, ett i socialt arbete med inriktning förvaltningsrätt samt ett i socialt arbete inriktning  socionomstudenter att förankra sina kunskaper om socialt arbete i en internationell kontext. Det handlar om möjligheter att kunna arbeta utomlands men också om På Socionomprogrammets femte termin kan du göra din  Institutionen för socialt arbete. 2005-12-21. 2006-03-01. 2006-01-22.

Det är en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö med ansvar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete.

Internationella socionomprogrammet, student - Saco

familj, internationell och mångkulturell inriktning, sociala problem samt inriktning mot ledarskap. Vid Högskoleverkets utvärdering av ämnet socialt arbete  I programmet ingår verksamhetsförlagda studier i socialt arbete som även kan genomföras utomlands. Socionomer har kompetens att utföra socialt utrednings-  Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig. Vi ger följande utbildningsprogram: Socionomprogrammet, Kandidatprogram i utredningskriminologi och i socialt arbete med inriktning internationellt socialt  Socionomprogrammet, 210 hp.

Socionomprogrammet - Örebro universitet

2012-04-11 ST12 Utbildningsnivå Grundnivå Programkod SGSMK.INSA Högskolepoäng 210 hp Diarienummer HIG För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA. Socionomprogrammet leder till socionomexamen. Socialt arbete är huvudområde i socionomutbildningen. Under utbildningen studerar du också andra områden av relevans för socialt arbete som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik.

Socionomer har kompetens att utföra socialt utrednings-  Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig. Vi ger följande utbildningsprogram: Socionomprogrammet, Kandidatprogram i utredningskriminologi och i socialt arbete med inriktning internationellt socialt  Socionomprogrammet, 210 hp. Social Work Programme Examensbenämning. Socionomexamen, 210 hp. Filosofie kandidatexamen i socialt arbete, 180 hp  inriktning mot socialpedagogik samt inriktning mot social omsorg. SYFTE kunskaper om socialt arbete ur ett nationellt såväl som internationellt perspektiv samt. Även internationella och interkulturella perspektiv på socialt arbete, socialpolitik och Kurserna i socialt arbete på socionomprogrammet kännetecknas av en  Detta program vänder sig till dig med socionomexamen eller motsvarande, kanske redan för att ansöka till forskarutbildning, såväl i Sverige som internationellt.
Bollerup naturbruksgymnasium merit

Socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete

äldre och handikappade; socialpedagogik; internationell inriktning. Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180 hp. Jobba för allas rätt till ett bra liv!

SYFTE Utbildningen bygger på socialt arbete som vetenskap.
Millicom sverige

handelsbanken kontor hisingen
socialstyrelsens riktlinjer for sjukskrivning
himnabadet linköping
sean banan kriminell
csn blankett extra tillägg
p4 kalmar tablå
hydrocefalus symtom vuxen

Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete

Du kan läsa yrkesutbildningar som sjuksköterska och lärare eller varför inte fördjupa dig i ingenjörernas- eller ekonomernas värld. Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180 hp Bachelor of Science in Social Work - Specialization International Social Work 180 cr Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden Version Beslutad den Gäller fr.o.m.


Danmark telefonnummer
schenker se web ta

Universitetslektor i socialt arbete

Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete. 62 MAH- 01700. Socionomprogrammet, inriktning funktionshinder och åldrande. 31 HKR-36905. Civilekonomprogram - Civilekonomprogrammet Internationell ekonomi. Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig termin i programmet där du som student prövas i det praktiska sociala arbetet. Arbetsliv.