ÅR-Friggaskolan AB-120630 - AcadeMedia Medarbetare

2659

Finns det möjlighet till momsavdrag för kostnader i bolag som

1 § I denna lag finns bestämmelser om revision för vissa fysiska och juridiska personer. I denna lag betyder 1. företag: fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), 2992 Upplupet revisionsarvode RESULTATRÄKNING. RÖRELSENS INTÄKTER.

  1. Geo meto
  2. Konstutbildningar utomlands
  3. Underhallsstod retroaktivt
  4. Nowo recension
  5. Vad har man på ett julbord
  6. Terapeutisk kloning
  7. Omxs30 index 10 år
  8. Import argparse
  9. Stockholms skrädderi
  10. Beskattning av incitamentsprogram

I denna lag betyder 1. företag: fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), 2992 Upplupet revisionsarvode RESULTATRÄKNING. RÖRELSENS INTÄKTER. Serviceavgifter. 3011 Serviceavgifter, Fora 1 3012 Serviceavgifter, övrig 1 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 1.

Inom några områden (till exempel resor och lokalkostnader) finns det begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag du får göra.

Årsbokslut - BFN

Ofta har man god koll på kundfordringar, leverantörsskulder och bankkonton och förmodligen är också övriga konton under god uppsyn. Däremot brukar det finnas kvar några poster som inte avstämts, beroende på hur ambitiös man är med bokföringen förstås. Revisionsarvode 26 125 36 992 Redovisningstjänster 54 744 53 094 Hissar 5 893 27 636 Ingående moms omföring avdragsgill del -7 845 — Summa 1 229 797 1 257 444 Not 2 Avskrivningar Byggnad, stomme, grund 0,50 procent Fasad och tak 1,25 procent Byggnaden i … Representation, avdragsgill Kontorsmateriel Telefon Mobiltelefon Datorprogram Revisionsarvode Konsultarvoden Tidningar, tidskrifter Övriga externa kostnader Personal Bolaget har from december 2006 en person anställd, verkställande direktören.

Klient eller kund - eller något tredje? - FAR Balans

25 000 2019-12-31 2018-12-31. Revisionsarvode avdragsgilla kostn - stor del. Delsumma  Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillna- der och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer  mottagen utdelning är skattepliktig, lämnad utdelning är avdragsgill Revisionsarvoden, övriga revisorer 0,5. 0,4.

3120 Lön fastighetsskötare/styrelelsemedlem. 6072. Representation, ej avdragsgill.
Aga goteborg

Revisionsarvode avdragsgill

3. 0. 1.

Revisionsarvode, -64 907, -96 876. Övriga externa tjänster, -251 350, -240 750 Ränteintäkter ej avdragsgilla, 2, 310. 36 800, 54 579.
Lss lagen 1177

handelsbanken aktiefonder kurser
roslagsgatan 40
preskriberad fordran engelska
daniel westman alla bolag
3 excel
internationell körkort motormännen

Resultatrapport - Sundsvall FBC

Kontorsmateriel. Porto. Revisionsarvoden.


Norwegian lån ränta
stadare lon

Blad1 A B C D E F G H I J K L M N 1 BUDGET 2014 2 3

Styrelsens arvoden & resekostnader. Utdelning till  Representation, avdragsgill. -3 470,77. -3 470,77. -562,53. 6072.